LANCAE

Counseling van medisch specialisten; de achtergrond, de vraagstukken en de doelstelling

poster cecile

De ontwikkelingen binnen het werkveld
De zorgsector is sterk in beweging. Ontwikkelingen zetten een aantal aspecten in de rolopvatting van de specialist op scherp. De vraag rijst dan welke vraagstukken zich aftekenen in de werkpraktijk van de medisch specialist tegen deze achtergrond?

  • Kosten rijzen de pan uit. De medische sector en de financiële huishouding daarvan staat onder druk. Ziekenhuizen worden na 2015 meer verantwoordelijk gemaakt voor geldstromen en verdelen straks intern de pot en dus ook honoraria van de specialist. Welke effecten heeft dat op arbeidsverhoudingen, je positie als professionele ondernemer en ‘onafhankelijke’ aanbieder van zorg? Veel tegelijk en wat maakt dat emotioneel bij je los? Het vraagt in ieder geval meer het op organisatie niveau acteren en vaardigheden om samen te werken aanscherpen.
  • Kennis is macht, is een bestaand gezegde. Aangesproken worden als professional betekent dat er kennis en kunde wordt verwacht, zowel van je ‘klanten’ als van je ‘collega’s’. Bijblijven en ‘on top’ blijven is nodig maar is dit ook haalbaar met de huidige ‘turnover’ van vaktechnische ontwikkelingen? Welke kennis word je verondersteld te hebben? Waar ligt dan de balans tussen je verder door specialiseren en allrounder blijven en het overzicht behouden?
  • Gezond-zijn als recht of voorrecht. De patiëntenstroom neemt verder toe, de vergrijzing van de bevolking vraagt constant om afgewogen keuzes en besluitvaardigheid. Patiënten verwachten topzorg, de beste behandeling en oplossing van hun probleem. Terwijl de dagelijkse realiteit te maken heeft met een beperkt budget voor diagnostiek en behandeling. Bij elke stap moet de zinvolheid afgewogen worden. Druk, zowel kwantitatieve werkdruk als de continue druk om fouten tot een minimum te beperken, vraagt vitaliteit, overzicht en zicht op eigen energieverdeling.
  • Ondertussen is er het spel der verwachtingen. Het voetstuk. Als vanzelf worden medisch specialisten op een voetstuk geplaatst. Niet omdat ze het prettig of aantrekkelijk vinden maar ook omdat de afhankelijke positie van de patiënt als vanzelf de behoefte aan ‘een redder in de nood’ oproept. Dat terwijl anderen ook vanuit gelijkwaardigheid steeds meer de situatie met de patiënt willen overleggen.
  • Regeldruk en het organiseren van een complex aantal taken in combinatie met een actievere rol in de gezinssituatie maakt dat er steeds meer nadruk komt op het managen van verwachtingen, energie en vitaliteit.

Vraagstukken
Wat is er specifiek aan de rol van de medische professional en welke competenties zijn kritiek?
Welke vaardigheden heb je nodig om binnen de vakgroep en daarbuiten samen te werken en hoe hanteer je conflicten en weerstand vanuit de omgeving?
Hoe ontwikkelt het krachtenveld in een ziekenhuis/ zorginstelling binnen het veranderende klimaat van de zorgsector en welke vraagstukken levert dit op voor de toekomst?
Waar ligt de vrijheid en het ondernemerschap? Hoe beïnvloedt de toenemende regeldruk je professionele autonomie en je plezier in het werk?
Wat doet dat met je persoonlijke identiteit, vitaliteit en de ontwikkeling van je eigen behoefte en mogelijkheden?
Hoe manage je de balans tussen werk en privé?

Lancae richt zich op ontwikkelingsvraagstukken en zet naast counseling objectiverend assessmentonderzoek (analyse van competenties) in om zelfinzicht te genereren. Hierbij staat de koppeling tussen persoonlijkheid en gedrag centraal en is de doelstelling veelal zelfmanagement. Door het zelfinzicht te verdiepen, worden mogelijkheden om gedrag en competenties flexibel inzetbaar te maken vergroot. Dit bevordert persoonlijke autonomie als kritische factor voor verdere ontwikkeling.

CounselingJuist de complexiteit van interne en externe druk binnen de zorgsector geeft een extra noodzaak om vanuit een autonome positie eigen keuzes te maken en hier achter te staan. Binnen de counseling wordt gefocust op persoonlijke actuele vraagstukken. Hoe ga je met werkdruk om? Voel je waar je grenzen liggen? Hoe communiceer je en werk je samen onder deze omstandigheden? Ook geeft het zicht op intrinsieke behoeften en richting om in balans te brengen wat noodzakelijk is om je eigen vitaliteit op peil te houden.

Competentieontwikkeling:
Het nemen van beslissingen en het communiceren hierover zijn de basis competenties van elke medische professional. Echter de effectiviteit hiervan hangt sterk samen met het managen van informatie om een vraagstuk in zijn volle omvang te beoordelen. Welke aspecten/ belangen laat je meewegen? Die van je patiënt en direct betrokkenen of kijk je ook naar haalbaarheid en kosten? Waarin houd je je poot stijf, blijf je bij je eigen standpunt en ideeën en waarin schuif je op? Ben je in staat je uit te spreken? Doe je dat op een sensitieve manier zonder teveel mee te bewegen? Kortom waar ligt het juiste evenwicht?

Deze vragen hebben betrekking op je professionele houding en de maatstaven die je zelf aanlegt om tot ‘juist’ medisch handelen te komen. Professioneel handelen dat voldoende transparant is en de basis vormt voor heldere afwegingen. Dat wat je voor jezelf kunt verantwoorden ook wanneer de complexiteit en externe druk toeneemt en de basis vormt voor ieders handelen als professional.

Liesbeth Jans Lancae mei 2015

DOELGERICHT DOOR ZELFINZICHT.

Contact

Contactformulier

Neem voor meer specifieke informatie over onze dienstverlening, projecten of klantenportefeuille contact met ons op.