LANCAE

Instroomassessment GGZ-VS

Het instroomassessment GGZ-VS heeft als doel het potentiële leervermogen van de kandidaat in kaart te brengen. Hierbij ligt de nadruk op een niveau bepaling (capaciteiten test) aangevuld met de toetsing op relevante persoonlijkheidsfactoren en een gericht cluster aan competenties. Het gaat hierbij om factoren die van belang zijn voor de leerattitude van de student. Ook worden competenties verhelderd die van invloed zijn op het praktisch functioneren in het werkveld.

Aanvullende informatie: Brochure Instroomassessment GGZ-VS en voorbeeldvragen

DOELGERICHT DOOR ZELFINZICHT.

Contact

Contactformulier

Neem voor meer specifieke informatie over onze dienstverlening, projecten of klantenportefeuille contact met ons op.