Via dit formulier kunt u zich aanmelden voor de verschillende assessmentonderzoeken. Voor meer informatie verwijzen we u naar onze assessment pagina. Hier is aanvullende informatie over de assessments te vinden voor zowel opdrachtgever als deelnemer. Eveneens vindt u daar enkele voorbeeldopgaven.

   Soort assessmentonderzoek

   OntwikkelassessmentSelectieassessmentAlgemeen instroomassessmentInstroomassessment Master Advanced Nursing Practice (MANP)Instroomassessment Advanced Health Informatics Practice (AHIP)Instroomassessment Physician Assistant (PA)Instroomassessment MBA HANCapaciteitenonderzoek Praktijkondersteuner (POH)Instroomassessment HGZOSelectieassessment MANP (JBZ)Instroomassessment HBO-VTInstroomassessment Cosmetisch verpleegkundige

   Naam hogeschool (eventueel):

   Voorkeursdatum

   Onderstaand kunt u een voorkeursdatum voor het assessment doorgeven. Er is een maximum aan het aantal assessments per dag, waardoor we niet kunnen garanderen dat het assessment op de voorkeursdatum plaats zal vinden. Hierover zult u later nog bericht ontvangen.

   Datum (dd-mm-jjjj):

  Onderstaand kunt u functiegerichte informatie en bijzonderheden toevoegen:

   Gegevens deelnemer

   Naam
   dhr.mvr.

   Voornaam

   Adres

   Postcode

   Woonplaats

   Telefoonnummer

   Geboortedatum

   Geboorteplaats

   E-mail

   Vooropleiding
   MAVOVMBOHAVOVWO

   Hoogst genoten opleiding
   MBOHBOWO

   Huidige functie

   CV uploaden (in Word- of pdf-formaat, max. 500 KB)

   Gegevens opdrachtgever

   Bedrijfsnaam

   Naam
   dhr.mvr.

   Voornaam

   Kostenplaatsnummer

   Functie opdrachtgever

   Adres

   Postcode

   Plaats

   Telefoonnummer

   E-mail

   

   Rapportage sturen aan

   zelfde als opdrachtgever

   Naam
   dhr.mvr.

   Voornaam

   Adres

   Postcode

   Plaats

   Telefoonnummer

   E-mail

   Factuur sturen aan

   zelfde als opdrachtgever

   Naam
   dhr.mvr.

   Voornaam

   Adres

   Postcode

   Plaats

   Telefoonnummer

   Contactpersoon

  De opdrachtgever verklaart hierbij de Algemene Voorwaarden van Lancae te hebben gelezen en deze te accepteren.

  De opdrachtgever verklaart hierbij de Privacyverklaring van Lancae te hebben gelezen en deze te accepteren.

   

  N.B: Het geschiktheidsoordeel vanuit het instroomassessment MANP en MPA is geen garantie voor toelating op de hogeschool. De hogeschool bepaald of iemand toelaatbaar is op basis van vooropleiding, ervaring en goedgekeurde opleidingsplaats.

  Waar staan wij voor?

  Visie


  Hoe stuur je optimaal op ontwikkeling die uitgaat van de eigenheid en mogelijkheden van de medewerker en tegelijk een duidelijke bijdrage levert aan de ontwikkeling van de organisatie? Wat zijn realistische ontwikkelingsdoelen en wat kan de organisatie doen om het ontwikkelingsproces te ondersteunen? Hoe beïnvloed je het ontwikkelingsklimaat van je organisatie? Dit zijn de vragen waarop wij samen met coachees en opdrachtgevers antwoord op geven.

  Lancae helpt door ontwikkelingsassessments en coaching mensen bij het vergroten en verdiepen van hun zelfinzicht en het stellen van realistische ontwikkelingsdoelen. Ons doel is om mensen te stimuleren hun eigen ontwikkeling ter hand te nemen. Dit doen wij in samenspraak met opdrachtgever en medewerker, binnen het ontwikkelingsklimaat van de organisatie. In deze context geeft Lancae richting aan loopbanen.

  Lancae bestaat sinds 1993 en is sinds 2013 onderdeel van Jans Holding B.V. De adviseurs zijn arbeid- en organisatie-psychologen en zijn aangesloten bij het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP).

  Individuele ontwikkeling

  Zelfinzicht ligt aan de basis van elke persoonlijke ontwikkeling. Zelfinzicht is geen doel op zichzelf, maar stelt in staat bewust sturing te geven aan hun handelen.

  Om te kunnen ontwikkelen is meer nodig dan alleen inzicht in vaardigheden. Zelfinzicht heeft betrekking op een complex van onderling samenhangende factoren. Naast vaardigheden zijn motivatie, persoonlijkheid en overtuigingen minstens zo belangrijk.

  Inzicht in dit gelaagde samenspel vormt het fundament voor doelgerichte ontwikkeling. Als het aandeel en de effecten van het eigen handelen in verschillende situaties helder zijn, kan het startpunt van verandering bij het individu zelf worden gelegd.

  Uitdaging is doelgericht te ontwikkelen met behoud van authenticiteit. Gedrag dat is afgestemd op je eigen behoeften en grenzen, neemt aan duidelijkheid en effectiviteit toe. Hoe authentieker, des te groter de samenhang en doelgerichtheid van het handelen. Dit vormt de basis voor verdere ontwikkeling en groei. Door te handelen vanuit eigenheid beklijven vaardigheden en competenties beter. Wanneer mensen vertrouwd zijn met hun unieke kwaliteiten kunnen ze doen waar ze goed in zijn op de juiste plek binnen de organisatie. Zo dragen ze als individu optimaal bij aan de gezamenlijke organisatiedoelen.

  Organisatie ontwikkeling

  Ontwikkeling van individuele medewerkers vindt altijd plaats binnen de context van de organisatie en kan niet worden losgekoppeld van de resultaten die een organisatie wil bereiken.

  Lancae verdiept zich in deze doelstellingen om een brug te slaan tussen de eisen van de organisatie enerzijds en de behoeften en mogelijkheden van de medewerker anderzijds. Groei van de persoon en de organisatie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, in de zin dat de impact van ontwikkeling afhankelijk is van het ontwikkelingsklimaat.

  Een positief ontwikkelingsklimaat is een omgeving waarin mensen kunnen experimenteren en leren door open met elkaar te communiceren en elkaar aan te spreken. Het delen van inzichten in een open klimaat draagt dan bij aan de flexibiliteit en het leervermogen van de organisatie. Zo daagt Lancae organisaties uit om expliciet te investeren in hun ontwikkelingspotentieel.