Terug naar alle diensten

Het zodanig vergroten van het zelfinzicht om vanuit eigen regie gedrag en ontwikkeling te sturen.

Om je ontwikkelingspotentieel aan te boren, is vaak een diepgaand gesprek nodig. Vraagstukken als ‘wat wil ik echt?’, ‘waar krijg ik energie van en waar lekt die weg?’ maken dat je meer bewuste en duurzame beslissingen neemt. Je wordt je bewust van je innerlijke waarden die je eigen beweging sturen.

Hierbij staat de koppeling tussen persoonlijkheid en gedrag centraal, dat als input wordt gebruikt om inzicht te verkrijgen in de aansturing van gedrag. Doel is daarnaast om je in staat te stellen flexibel je gedrag bij te stellen en om het zelfinzicht zodanig te verdiepen dat je in de dagelijkse praktijk zelfstandig je gedrag kunt monitoren en bijsturen. Dit bevordert het persoonlijke leiderschap als de kritische factor voor ontwikkeling.

Soms heb je zelf duidelijk wat je nodig hebt en waar je energie voor vrij wilt maken, soms heeft een assessment-onderzoek daarbij geholpen. Coaching helpt je bij het verdiepen van het inzicht in de gedragspatronen en geeft bovendien concrete handvatten hoe je accenten kunt verleggen in je aanpak en je ontwikkelingsbehoeften concreet kunt vormgeven.

Op het moment dat je van werkkring en loopbaan richting wilt veranderen, bieden wij een loopbaanoriëntatie programma. Ook bieden wij een specifiek programma voor medisch specialisten, waaronder een development center voor medisch specialisten.

Voor meer informatie over coaching, het Development Center en loopbaanoriëntatie kunt u ons bereiken via het contactformulier of op 026-351 69 45.

Waar staan wij voor?

Visie


Hoe stuur je optimaal op ontwikkeling die uitgaat van de eigenheid en mogelijkheden van de medewerker en tegelijk een duidelijke bijdrage levert aan de ontwikkeling van de organisatie? Wat zijn realistische ontwikkelingsdoelen en wat kan de organisatie doen om het ontwikkelingsproces te ondersteunen? Hoe beïnvloed je het ontwikkelingsklimaat van je organisatie? Dit zijn de vragen waarop wij samen met coachees en opdrachtgevers antwoord op geven.

Lancae helpt door ontwikkelingsassessments en coaching mensen bij het vergroten en verdiepen van hun zelfinzicht en het stellen van realistische ontwikkelingsdoelen. Ons doel is om mensen te stimuleren hun eigen ontwikkeling ter hand te nemen. Dit doen wij in samenspraak met opdrachtgever en medewerker, binnen het ontwikkelingsklimaat van de organisatie. In deze context geeft Lancae richting aan loopbanen.

Lancae bestaat sinds 1993 en is sinds 2013 onderdeel van Jans Holding B.V. De adviseurs zijn arbeid- en organisatie-psychologen en zijn aangesloten bij het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP).

Individuele ontwikkeling

Zelfinzicht ligt aan de basis van elke persoonlijke ontwikkeling. Zelfinzicht is geen doel op zichzelf, maar stelt in staat bewust sturing te geven aan hun handelen.

Om te kunnen ontwikkelen is meer nodig dan alleen inzicht in vaardigheden. Zelfinzicht heeft betrekking op een complex van onderling samenhangende factoren. Naast vaardigheden zijn motivatie, persoonlijkheid en overtuigingen minstens zo belangrijk.

Inzicht in dit gelaagde samenspel vormt het fundament voor doelgerichte ontwikkeling. Als het aandeel en de effecten van het eigen handelen in verschillende situaties helder zijn, kan het startpunt van verandering bij het individu zelf worden gelegd.

Uitdaging is doelgericht te ontwikkelen met behoud van authenticiteit. Gedrag dat is afgestemd op je eigen behoeften en grenzen, neemt aan duidelijkheid en effectiviteit toe. Hoe authentieker, des te groter de samenhang en doelgerichtheid van het handelen. Dit vormt de basis voor verdere ontwikkeling en groei. Door te handelen vanuit eigenheid beklijven vaardigheden en competenties beter. Wanneer mensen vertrouwd zijn met hun unieke kwaliteiten kunnen ze doen waar ze goed in zijn op de juiste plek binnen de organisatie. Zo dragen ze als individu optimaal bij aan de gezamenlijke organisatiedoelen.

Organisatie ontwikkeling

Ontwikkeling van individuele medewerkers vindt altijd plaats binnen de context van de organisatie en kan niet worden losgekoppeld van de resultaten die een organisatie wil bereiken.

Lancae verdiept zich in deze doelstellingen om een brug te slaan tussen de eisen van de organisatie enerzijds en de behoeften en mogelijkheden van de medewerker anderzijds. Groei van de persoon en de organisatie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, in de zin dat de impact van ontwikkeling afhankelijk is van het ontwikkelingsklimaat.

Een positief ontwikkelingsklimaat is een omgeving waarin mensen kunnen experimenteren en leren door open met elkaar te communiceren en elkaar aan te spreken. Het delen van inzichten in een open klimaat draagt dan bij aan de flexibiliteit en het leervermogen van de organisatie. Zo daagt Lancae organisaties uit om expliciet te investeren in hun ontwikkelingspotentieel.