LANCAE

Teamontwikkeling

Terug naar alle diensten

Lancae richt zich op ontwikkelingsvraagstukken in de breedste zin van het woord. Zowel bij individuele als bij teamontwikkelingsvragen wordt de begeleiding afgestemd op de specifieke vraagstelling van het team en diens individuele leden.

Doel is om te komen tot een open klimaat van vertrouwen. Door de leden van het team in staat te stellen op eigen teamgedrag te reflecteren en om inzicht te krijgen in ieders specifieke bijdrage aan gezamenlijke doelstellingen, maken we gebruik van het model van Lencioni. Lencioni gaat ervan uit dat elk team alleen vanuit een vertrouwensbasis tot effectieve resultaten komt. Door onderliggende conflicten en verwachtingen te benoemen en uit te spreken, kan vertrouwen groeien en een open klimaat ontstaan. Dit bevordert zelfsturing van de teamleden en het versterken van de mogelijkheden tot conflicthantering.

Voor meer informatie over teamontwikkeling kunt u ons bereiken via het contactformulier of op 026-351 69 45.

DOELGERICHT DOOR ZELFINZICHT.

Contact

Contactformulier

Neem voor meer specifieke informatie over onze dienstverlening, projecten of klantenportefeuille contact met ons op.