LANCAE

Ontwikkelingsassessment

Een ontwikkelingsassessment maakt inzichtelijk wat de sterktes en zwaktes van iemand zijn en welke gedragspatronen hij of zij heeft ontwikkeld. Het assessmentonderzoek bestaat uit verschillende onderdelen. Tijdens de onderzoeksdag worden aan de hand van vooraf bepaalde competenties de intellectuele capaciteiten, persoonlijkheid, motivatie, vaardigheden en leerstijlen van de cliënt in kaart gebracht. De cliënt krijgt onder meer inzicht in zijn of haar luistergedrag, onderhandelingsvaardigheid en stijl(en) van leidinggeven.

Voor de ontwikkelingscriteria van kandidaten kunt u een functiegericht competentieformulier invullen en retour sturen.

DOELGERICHT DOOR ZELFINZICHT.

Contact

Contactformulier

Neem voor meer specifieke informatie over onze dienstverlening, projecten of klantenportefeuille contact met ons op.