LANCAE

Selectie assessment

Een selectieassessment maakt inzichtelijk wat de sterktes en zwaktes van iemand op het moment van het onderzoek zijn. Het is als het ware een nul-meeting. Naast een analyse van de ontwikkelde gedragspatronen worden ook de risico’s voor een aanstelling helder in beeld gebracht en gekoppeld aan een geschiktheidsoordeel. Hierbij worden te ontwikkelen factoren meegenomen in de oordeelsvorming over de geschiktheid van de kandidaat en aangevuld met een ontwikkelingsadvies.

Voor de ontwikkelingscriteria van kandidaten kunt u een functiegericht competentieformulier invullen en retour sturen.

DOELGERICHT DOOR ZELFINZICHT.

Contact

Contactformulier

Neem voor meer specifieke informatie over onze dienstverlening, projecten of klantenportefeuille contact met ons op.