LANCAE

Capaciteitenonderzoek-plus (PA-opleiding)

Vanuit het Landelijk Opleidingsoverleg voor PA opleidingen is behoefte aan een capaciteitenonderzoek voor studenten die geen hbo-diploma kunnen overleggen. Lancae verzorgt voor verschillende opleidingsinstituten deze niveaubepaling van studenten. Het capaciteitenonderzoek-plus heeft als doel het potentiële leervermogen van de kandidaat in kaart te brengen. Hierbij ligt de nadruk op een niveau bepaling (capaciteiten test) aangevuld met de toetsing op relevante persoonlijkheidsfactoren. Het gaat hierbij om factoren die van belang zijn voor de leerattitude van de student. Ook worden een tweetal competenties verhelderd die van invloed zijn op het praktisch functioneren in het werkveld.

Aanvullende informatie: Brochure Capaciteitenonderzoek-plus (PA) en voorbeeldvragen

DOELGERICHT DOOR ZELFINZICHT.

Contact

Contactformulier

Neem voor meer specifieke informatie over onze dienstverlening, projecten of klantenportefeuille contact met ons op.