LANCAE

in[frame]

Terug naar alle diensten

Naast coaching bieden wij workshops waar je op zoek gaat naar de eigen authentieke stijl door creatieve verdieping. Met creatieve opdrachten, val je terug op wat je authentieke stijl is en word je verrast door je eigen talenten. Moeiteloos ken je je mogelijkheden die verder gaan dan je ratio en de bekende paden. Je ervaart wat het met je doet en maakt gebruik van je emotionele registers. Je voelt wie je bent, wat je wilt en reflecteert op wat het je aan inzichten oplevert. We draaien het om! Je bedenkt niet wat je anders wilt maar ervaart het! De kracht van het ervaren van wie je bent door een creatieve inspanning. Krachtig en direct en daardoor meer dan coaching.

Om via een andere informatiebron te reflecteren op zaken als intrinsieke motivatie en energieverbruik, gebruiken we een creatieve inspanning van de deelnemer die past bij de persoon. Voor de een is dat het selecteren en personificeren met een schilderij of foto die past bij de eigen persoonlijkheid. Bij de ander zou het kunnen zijn dat er een theatertekst wordt gebruikt of een andere creatieve inspanning wordt ingezet. Vanuit de diepgang die zo’n creatief moment kent, zetten we ook de dialoog op.

Meer informatie over in[frame] vindt u op inframe.nl.

DOELGERICHT DOOR ZELFINZICHT.

Contact

Contactformulier

Neem voor meer specifieke informatie over onze dienstverlening, projecten of klantenportefeuille contact met ons op.