Creativiteit, het geniale onbewuste

 

 

blogfoto

Genialiteit:

Hume; ‘No reasoning can ever give us a new, original simple idea.’

Hoe werkt creativiteit precies en ontspruit het uit het bewuste of uit het onbewuste? Waar heb je een associatief proces voor nodig? Wat levert het op? Eureka: de geniale nieuwe verbinding!

En hoe kom je tot de ‘Eureka’ gedachte die nog nooit iemand heeft gehad en de wereld doet verrassen?

 

Processtappen tot ‘Eureka’: Alles door elkaar!

  1. Het proces van incubatie (onbewust denken en beslissen) is cruciaal bij creativiteit. Zo vertelde Einstein dat hij oplossingen eerst voor zich zag, zonder ze onder woorden te kunnen brengen.
  2. Afleiding met het vraagstuk in het achterhoofd; naar buiten staren bijvoorbeeld, we denken onbewust na in combinatie met de gestelde vraag. ‘Simply bearing in mind what it is one needs to know’. (George Spencer Brown).
  3. Formuleer je doel: je hebt een doel nodig!! Als het ware een lichte druk uitoefenen op het onbewuste.
  4. Associeer op de ontwikkelde oplossingen, waaier uit, divergeer, varieer materiaal, wat komt er op, leg het vast en laat het weer los.
  5. Neem tussendoor rust en slaap. Tijd nemen; wegleggen en het onbewuste tijd geven. Slapen is efficiënte tijd voor het onbewuste.
  6. Het bewuste denkproces, het verzamelen van informatie en woorden, is achteraf nodig, de ontdekking zelf is dan al lang achter de rug. Het bewuste wordt vaak alleen geconfronteerd met het eindproduct van het onbewuste denkproces en kan er dan een sluitend betoog van maken.

 Het associatief proces: Kenneth S. Bowers; ‘Intuition in the context of discovery’: Het blijft een geleidelijk proces: Je komt dichter bij de oplossing, onbewust besluip je als het ware je prooi.

(Het slimme onbewuste ; Dijksterhuis)

 

inframe

Waar staan wij voor?

Visie


Hoe stuur je optimaal op ontwikkeling die uitgaat van de eigenheid en mogelijkheden van de medewerker en tegelijk een duidelijke bijdrage levert aan de ontwikkeling van de organisatie? Wat zijn realistische ontwikkelingsdoelen en wat kan de organisatie doen om het ontwikkelingsproces te ondersteunen? Hoe beïnvloed je het ontwikkelingsklimaat van je organisatie? Dit zijn de vragen waarop wij samen met coachees en opdrachtgevers antwoord op geven.

Lancae helpt door ontwikkelingsassessments en coaching mensen bij het vergroten en verdiepen van hun zelfinzicht en het stellen van realistische ontwikkelingsdoelen. Ons doel is om mensen te stimuleren hun eigen ontwikkeling ter hand te nemen. Dit doen wij in samenspraak met opdrachtgever en medewerker, binnen het ontwikkelingsklimaat van de organisatie. In deze context geeft Lancae richting aan loopbanen.

Lancae bestaat sinds 1993 en is sinds 2013 onderdeel van Jans Holding B.V. De adviseurs zijn arbeid- en organisatie-psychologen en zijn aangesloten bij het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP).

Individuele ontwikkeling

Zelfinzicht ligt aan de basis van elke persoonlijke ontwikkeling. Zelfinzicht is geen doel op zichzelf, maar stelt in staat bewust sturing te geven aan hun handelen.

Om te kunnen ontwikkelen is meer nodig dan alleen inzicht in vaardigheden. Zelfinzicht heeft betrekking op een complex van onderling samenhangende factoren. Naast vaardigheden zijn motivatie, persoonlijkheid en overtuigingen minstens zo belangrijk.

Inzicht in dit gelaagde samenspel vormt het fundament voor doelgerichte ontwikkeling. Als het aandeel en de effecten van het eigen handelen in verschillende situaties helder zijn, kan het startpunt van verandering bij het individu zelf worden gelegd.

Uitdaging is doelgericht te ontwikkelen met behoud van authenticiteit. Gedrag dat is afgestemd op je eigen behoeften en grenzen, neemt aan duidelijkheid en effectiviteit toe. Hoe authentieker, des te groter de samenhang en doelgerichtheid van het handelen. Dit vormt de basis voor verdere ontwikkeling en groei. Door te handelen vanuit eigenheid beklijven vaardigheden en competenties beter. Wanneer mensen vertrouwd zijn met hun unieke kwaliteiten kunnen ze doen waar ze goed in zijn op de juiste plek binnen de organisatie. Zo dragen ze als individu optimaal bij aan de gezamenlijke organisatiedoelen.

Organisatie ontwikkeling

Ontwikkeling van individuele medewerkers vindt altijd plaats binnen de context van de organisatie en kan niet worden losgekoppeld van de resultaten die een organisatie wil bereiken.

Lancae verdiept zich in deze doelstellingen om een brug te slaan tussen de eisen van de organisatie enerzijds en de behoeften en mogelijkheden van de medewerker anderzijds. Groei van de persoon en de organisatie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, in de zin dat de impact van ontwikkeling afhankelijk is van het ontwikkelingsklimaat.

Een positief ontwikkelingsklimaat is een omgeving waarin mensen kunnen experimenteren en leren door open met elkaar te communiceren en elkaar aan te spreken. Het delen van inzichten in een open klimaat draagt dan bij aan de flexibiliteit en het leervermogen van de organisatie. Zo daagt Lancae organisaties uit om expliciet te investeren in hun ontwikkelingspotentieel.