Wanneer je je afvraagt wat je met creativiteit en dagdromen kunt in je dagelijkse werk en routines? Lees verder!

Freud on Creative Writing and Daydreaming

The first single-volume work to capture Freud’s ideas as scientist, humanist, physician, and philosopher.

In het werk van Sigmund Freud gaat hij in op deze vraag. Om te begrijpen hoe dagdromen ons dichter bij onze creativiteit brengt, gaat hij terug naar hoe we als kind de wereld als een fantasierijk geheel hebben ervaren en in die wereld ons overgegeven hebben aan ons spel, uitproberen, experimenteren. De fantasie van het kind, gaat moeiteloos de grens over naar de realiteit en weer terug, in het spelen. Kinderen spelen met fantasie die zij erg serieus nemen, binnen deze fantasie gaan zij op zoek naar oplossingen, plezier en een manier om deze beelden in de realiteit mee te nemen.

In een creatief proces beginnen we ook met het toelaten van dromen, vanuit dagdromen halen we een ideaalplaatje dichtbij en scheppen onze eigen realiteit. De nieuwsgierigheid en dromerigheid van het kind in jezelf is hierbij essentieel. Je koppelt als vanzelf de losse informatie die je in het verleden en heden hebt vergaard aan je toekomst. Hiermee ‘stretch’ je je eigen mogelijkheden, maak je je innerlijke behoeften ‘concreet’ en kom je tot innovatieve ideeën.

Freud foto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geïnteresseerd in de Visie van Freud over Creative writing and daydreaming? Bestel het boek via onderstaande link: http://www.bol.com/nl/p/on-freud-s-creative-writers-and-day-dreaming/9200000015471930/

 

 

Waar staan wij voor?

Visie


Hoe stuur je optimaal op ontwikkeling die uitgaat van de eigenheid en mogelijkheden van de medewerker en tegelijk een duidelijke bijdrage levert aan de ontwikkeling van de organisatie? Wat zijn realistische ontwikkelingsdoelen en wat kan de organisatie doen om het ontwikkelingsproces te ondersteunen? Hoe beïnvloed je het ontwikkelingsklimaat van je organisatie? Dit zijn de vragen waarop wij samen met coachees en opdrachtgevers antwoord op geven.

Lancae helpt door ontwikkelingsassessments en coaching mensen bij het vergroten en verdiepen van hun zelfinzicht en het stellen van realistische ontwikkelingsdoelen. Ons doel is om mensen te stimuleren hun eigen ontwikkeling ter hand te nemen. Dit doen wij in samenspraak met opdrachtgever en medewerker, binnen het ontwikkelingsklimaat van de organisatie. In deze context geeft Lancae richting aan loopbanen.

Lancae bestaat sinds 1993 en is sinds 2013 onderdeel van Jans Holding B.V. De adviseurs zijn arbeid- en organisatie-psychologen en zijn aangesloten bij het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP).

Individuele ontwikkeling

Zelfinzicht ligt aan de basis van elke persoonlijke ontwikkeling. Zelfinzicht is geen doel op zichzelf, maar stelt in staat bewust sturing te geven aan hun handelen.

Om te kunnen ontwikkelen is meer nodig dan alleen inzicht in vaardigheden. Zelfinzicht heeft betrekking op een complex van onderling samenhangende factoren. Naast vaardigheden zijn motivatie, persoonlijkheid en overtuigingen minstens zo belangrijk.

Inzicht in dit gelaagde samenspel vormt het fundament voor doelgerichte ontwikkeling. Als het aandeel en de effecten van het eigen handelen in verschillende situaties helder zijn, kan het startpunt van verandering bij het individu zelf worden gelegd.

Uitdaging is doelgericht te ontwikkelen met behoud van authenticiteit. Gedrag dat is afgestemd op je eigen behoeften en grenzen, neemt aan duidelijkheid en effectiviteit toe. Hoe authentieker, des te groter de samenhang en doelgerichtheid van het handelen. Dit vormt de basis voor verdere ontwikkeling en groei. Door te handelen vanuit eigenheid beklijven vaardigheden en competenties beter. Wanneer mensen vertrouwd zijn met hun unieke kwaliteiten kunnen ze doen waar ze goed in zijn op de juiste plek binnen de organisatie. Zo dragen ze als individu optimaal bij aan de gezamenlijke organisatiedoelen.

Organisatie ontwikkeling

Ontwikkeling van individuele medewerkers vindt altijd plaats binnen de context van de organisatie en kan niet worden losgekoppeld van de resultaten die een organisatie wil bereiken.

Lancae verdiept zich in deze doelstellingen om een brug te slaan tussen de eisen van de organisatie enerzijds en de behoeften en mogelijkheden van de medewerker anderzijds. Groei van de persoon en de organisatie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, in de zin dat de impact van ontwikkeling afhankelijk is van het ontwikkelingsklimaat.

Een positief ontwikkelingsklimaat is een omgeving waarin mensen kunnen experimenteren en leren door open met elkaar te communiceren en elkaar aan te spreken. Het delen van inzichten in een open klimaat draagt dan bij aan de flexibiliteit en het leervermogen van de organisatie. Zo daagt Lancae organisaties uit om expliciet te investeren in hun ontwikkelingspotentieel.