Mindset Matters

 

 

De hersenen zijn een spier en hoe meer ze worden gebruikt, hoe slimmer ze worden. Elke keer als je wat nieuws leert vormen je hersenen nieuwe connecties en na verloop van tijd zal je slimmer worden. Je mindset is hierbij belangrijk[1]. Volgens de Amerikaanse psychologe Carol Dweck is de mindset van een persoon het geheel van overtuigingen die zowel het bewuste als het onbewuste gedrag bepalen[2].

Mindset is onder te verdelen in een fixed- en een growth mindset. De mensen met een fixed mindset denken dat intelligentie een vaste karaktertrek is en mensen met een growth mindset denken dat intelligentie een capaciteit is die ontwikkeld kan worden. Mensen die een fixed mindset hebben, willen fouten niet toegeven, trekken zich terug, gedragen zich superieur en geven anderen de schuld. Het willen leren van hun fouten en het willen confronteren van hun tekortkomingen, zijn eigenschappen van mensen met een growth mindset[3]. Welke mindset iemand heeft, is belangrijk voor hun gedrag, gevoel en ontwikkeling[4].

Mensen met een growth mindset gaan ervan uit dat hun capaciteiten te ontwikkelen zijn. Zij gaan uitdagingen niet uit de weg, hebben geen angst om te falen, zijn flexibel en hebben hierdoor een grotere sociale intelligentie. Dit zorgt volgens de Amerikaanse psychologe Carol Dweck een productieve instelling die tot meer succes en voldoening leidt[5].

Mindset is relatief eenvoudig te ontwikkelen via korte trainingen. Hierbij is het vooral belangrijk dat men leert gerichte complimenten te geven over de geleverde inspanning van een ander. Het is essentieel om iemand te complimenteren gericht op het leerproces en niet op de intelligentie. Laat iemand zelf een probleem uitzoeken en laat merken dat inzet nodig is om een doel te behalen. Door veel te oefenen worden de hersenen geprikkeld om nieuwe connecties te leggen. Hierdoor zijn wij beter in staat om het nieuw geleerde in de praktijk toe te passen[6].

___________________________________________________________________________________________________________

[1]https://www4.esu.edu/academics/enrichment_learning/documents/pdf/developing_growth_mindset.pdf

[2]http://www.visionair.nl/ideeen/psychologie-ideeen/de-mindset-van-dweck

[3]https://www4.esu.edu/academics/enrichment_learning/documents/pdf/developing_growth_mindset.pdf

[4]http://progressiegerichtwerken.nl/20141_tvoo%20Een%20groeimindset%20hangt%20samen%20met%20bevlogenheid.pdf

[5] http://www.visionair.nl/ideeen/psychologie-ideeen/de-mindset-van-dweck/

[6]http://progressiegerichtwerken.nl/20141_tvoo%20Een%20groeimindset%20hangt%20samen%20met%20bevlogenheid.pdf

 

 

 

 

 

 

Waar staan wij voor?

Visie


Hoe stuur je optimaal op ontwikkeling die uitgaat van de eigenheid en mogelijkheden van de medewerker en tegelijk een duidelijke bijdrage levert aan de ontwikkeling van de organisatie? Wat zijn realistische ontwikkelingsdoelen en wat kan de organisatie doen om het ontwikkelingsproces te ondersteunen? Hoe beïnvloed je het ontwikkelingsklimaat van je organisatie? Dit zijn de vragen waarop wij samen met coachees en opdrachtgevers antwoord op geven.

Lancae helpt door ontwikkelingsassessments en coaching mensen bij het vergroten en verdiepen van hun zelfinzicht en het stellen van realistische ontwikkelingsdoelen. Ons doel is om mensen te stimuleren hun eigen ontwikkeling ter hand te nemen. Dit doen wij in samenspraak met opdrachtgever en medewerker, binnen het ontwikkelingsklimaat van de organisatie. In deze context geeft Lancae richting aan loopbanen.

Lancae bestaat sinds 1993 en is sinds 2013 onderdeel van Jans Holding B.V. De adviseurs zijn arbeid- en organisatie-psychologen en zijn aangesloten bij het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP).

Individuele ontwikkeling

Zelfinzicht ligt aan de basis van elke persoonlijke ontwikkeling. Zelfinzicht is geen doel op zichzelf, maar stelt in staat bewust sturing te geven aan hun handelen.

Om te kunnen ontwikkelen is meer nodig dan alleen inzicht in vaardigheden. Zelfinzicht heeft betrekking op een complex van onderling samenhangende factoren. Naast vaardigheden zijn motivatie, persoonlijkheid en overtuigingen minstens zo belangrijk.

Inzicht in dit gelaagde samenspel vormt het fundament voor doelgerichte ontwikkeling. Als het aandeel en de effecten van het eigen handelen in verschillende situaties helder zijn, kan het startpunt van verandering bij het individu zelf worden gelegd.

Uitdaging is doelgericht te ontwikkelen met behoud van authenticiteit. Gedrag dat is afgestemd op je eigen behoeften en grenzen, neemt aan duidelijkheid en effectiviteit toe. Hoe authentieker, des te groter de samenhang en doelgerichtheid van het handelen. Dit vormt de basis voor verdere ontwikkeling en groei. Door te handelen vanuit eigenheid beklijven vaardigheden en competenties beter. Wanneer mensen vertrouwd zijn met hun unieke kwaliteiten kunnen ze doen waar ze goed in zijn op de juiste plek binnen de organisatie. Zo dragen ze als individu optimaal bij aan de gezamenlijke organisatiedoelen.

Organisatie ontwikkeling

Ontwikkeling van individuele medewerkers vindt altijd plaats binnen de context van de organisatie en kan niet worden losgekoppeld van de resultaten die een organisatie wil bereiken.

Lancae verdiept zich in deze doelstellingen om een brug te slaan tussen de eisen van de organisatie enerzijds en de behoeften en mogelijkheden van de medewerker anderzijds. Groei van de persoon en de organisatie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, in de zin dat de impact van ontwikkeling afhankelijk is van het ontwikkelingsklimaat.

Een positief ontwikkelingsklimaat is een omgeving waarin mensen kunnen experimenteren en leren door open met elkaar te communiceren en elkaar aan te spreken. Het delen van inzichten in een open klimaat draagt dan bij aan de flexibiliteit en het leervermogen van de organisatie. Zo daagt Lancae organisaties uit om expliciet te investeren in hun ontwikkelingspotentieel.