LANCAE

Dit is een

Bericht

Patiënten activeren in ‘Shared decision making’

Shared decision making ofwel Gezamenlijke besluitvorming is een manier van werken waarbij de zorgprofessional en patiënt samen tot een weloverwogen keuze komen.

Uit een trial in 2014 bij het Radboud UMC waaraan 36 patiënten meededen, bleek dat de informatieoverdracht en de betrokkenheid van de patient significant verbeterde. Ook blijkt dat de patiënt-tevredenheid vergroot en de werkwijze niet meer tijd kost dan normaal.

In het kort:

Help als zorginstelling de patiënt drie vragen te stellen aan de arts, dan kan ‘shared decision making’ van de grond komen;
• Wat zijn de behandelmogelijkheden voor deze ziekte?
• Wat zijn de voor- en nadelen van de verschillende behandelingen?
• Wat is het beste alternatief voor mij?

Tips en vragen in het consult:
schema schared decision
Betrek de patiënt meteen in het proces en wacht niet tot het eind om de patiënt om zijn mening te vragen. De meeste patiënten willen graag actief betrokken worden bij het nemen van medische beslissingen. Gezamenlijke besluitvorming zorgt dus voor patiënttevredenheid.

Overtuigd? Hoe zie jij als professional de rol van de patient? Reageer op info@lancae.nl (ovm Blog SharedDecision making)

Liesbeth Jans
Maart 2015

DOELGERICHT DOOR ZELFINZICHT.

Contact

Contactformulier

Neem voor meer specifieke informatie over onze dienstverlening, projecten of klantenportefeuille contact met ons op.