LANCAE

Dit is een

Bericht

The big 5: Regels uit de zorgsector

In hun betoog stellen Wiersinga en Levi (NRC, 9 januari 2016) dat het bedrijfsleven kan leren van de gezondheidszorg. Zij vragen zich af of andere bedrijfstakken wel als voorbeeld kunnen dienen voor de gezondheidszorg, aangezien er weinig bewijs is dat de ideeën uit andere sectoren duurzaam vernieuwend en zinvolle verbeteringen in kwaliteit, patiëntservice, veiligheid of efficiëntie opleveren.

 

5 regels uit de Zorgsector:

  1. Zorg--Welzijn-601-800-800Allereerst zijn ze van mening dat het korte termijn winst-denken vervangen kan worden door het creëren van waarde op de langere termijn. Als voorbeeld uit de gezondheidszorg geven ze aan dat bij chronische ziektes zoals dementie of longproblemen soms wordt afgeweken van de korte termijn protocollen, en wordt gekozen voor een alternatieve behandeling die op de lange termijn meer oplevert voor de patiënt.
  2. Ten tweede stellen zij dat het goed zou zijn om een klantrelatie te scheppen die gebaseerd is op vertrouwen. Een volledig open en eerlijke communicatie en respect voor het recht van de patiënt zelf keuzes te maken, is een onderdeel van een goede arts patiënt relatie. In een tijd dat consumenten steeds minder vertrouwen hebben in bedrijven, zou deze gang van zaken ook als voorbeeld kunnen dienen voor de houding van bedrijven tot klanten.
  3. Als derde voorstel betogen ze dat bedrijven vaker beslissingen zouden moeten nemen op basis van beschikbaar bewijs, in plaats van uit te gaan van ervaring of intuïtie. Waar in de gezondheidszorg het evidence-based medicine al jaren een leidend principe is, staat deze manier van werken in het bedrijfsleven nog in de kinderschoenen.
  4. Het vierde voorstel dat Wiersinga en Levi doen luidt dat bedrijven meer moeite kunnen doen om een stimulerende werkplek te creëren. Medewerkers die ervan overtuigd zijn dat ze werk doen dat ‘ertoe doet’ en waarmee ze verschil kunnen maken, zijn voor vrijwel alle bedrijven van onschatbare waarde.
  5. Het laatste voorstel dat Wiersinga en Levi doen heeft betrekking op het ontwikkelproces. Organisaties kunnen levenslang leren nog meer als kernwaarde zien en ernaar handelen. Doordat medische professionals zich blijven bijscholen, blijft de kwaliteit van werken op niveau en dat geldt ook voor andere bedrijven als die op de langere termijn willen overleven en relevant en concurrerend willen blijven.

 

Mijn idee? Tja, het blijft interessant om van elkaar te leren. Zonder de zorgsector te ideaal af te schilderen is een bedrijfsbrede ‘waarde’ de manier om lange termijn doelstellingen te waarborgen!

Liesbeth Jans, Lancae

DOELGERICHT DOOR ZELFINZICHT.

Contact

Contactformulier

Neem voor meer specifieke informatie over onze dienstverlening, projecten of klantenportefeuille contact met ons op.