• 9a0f2d348d0f13ae026c8dbb44f09dd5

Cinematografie

Cinematografie (Jeff Wall; Stedelijk Museum Amsterdam april 2014)

Vergelijkbaar met Ipsumatografie?; Ipsum is zelf en verwijst naar het zelfonderzoek van Jung;  het is een niet bestaand/ zelfgemaakt woord dat niet bestaat volgens google.

Wat vormt jouw werkelijkheid?

In het Stedelijk was de expositie van Jeff Wall voor mij vooral interessant omdat hij de beelden uit zijn tijd heeft willen verlevendigen. In levensgrote lichtbakken heeft hij scenes nagebootst uit zijn dagelijkse realiteit. Het wonderlijke is dat het hele alledaagse scenes zijn die zonder enige nabootsing ook gewoon uit het leven opgetekend en gefotografeerd konden zijn.

Jung is ook op zoek naar de betekenis van beelden. Hij  onderzoekt beelden, scenes en bewustzijn niveaus (onbewuste en bewuste) en zoekt hierin de betekenis van het plaatje voor het individu. Het verbeelden/ benoemen maakt bewust en geeft een herinnering betekenis. Zo ook is de verbeelding in dromen van betekenis voor de werkelijkheid.

In hoeverre is het van belang of de werkelijkheid voortkomt uit een individuele ervaring, een ‘vervorming’ of een exacte foto is? Zolang je in staat bent te bepalen wat de oorsprong ervan is, zelf de schakelmomenten kiest en jij de regie hebt.

In de counseling gebruik ik dit principe en ga op zoek naar wat het kijken, luisteren en ervaren van innerlijke beelden je kan leren over jezelf.

6 april 2014

Waar staan wij voor?

Visie


Hoe stuur je optimaal op ontwikkeling die uitgaat van de eigenheid en mogelijkheden van de medewerker en tegelijk een duidelijke bijdrage levert aan de ontwikkeling van de organisatie? Wat zijn realistische ontwikkelingsdoelen en wat kan de organisatie doen om het ontwikkelingsproces te ondersteunen? Hoe beïnvloed je het ontwikkelingsklimaat van je organisatie? Dit zijn de vragen waarop wij samen met coachees en opdrachtgevers antwoord op geven.

Lancae helpt door ontwikkelingsassessments en coaching mensen bij het vergroten en verdiepen van hun zelfinzicht en het stellen van realistische ontwikkelingsdoelen. Ons doel is om mensen te stimuleren hun eigen ontwikkeling ter hand te nemen. Dit doen wij in samenspraak met opdrachtgever en medewerker, binnen het ontwikkelingsklimaat van de organisatie. In deze context geeft Lancae richting aan loopbanen.

Lancae bestaat sinds 1993 en is sinds 2013 onderdeel van Jans Holding B.V. De adviseurs zijn arbeid- en organisatie-psychologen en zijn aangesloten bij het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP).

Individuele ontwikkeling

Zelfinzicht ligt aan de basis van elke persoonlijke ontwikkeling. Zelfinzicht is geen doel op zichzelf, maar stelt in staat bewust sturing te geven aan hun handelen.

Om te kunnen ontwikkelen is meer nodig dan alleen inzicht in vaardigheden. Zelfinzicht heeft betrekking op een complex van onderling samenhangende factoren. Naast vaardigheden zijn motivatie, persoonlijkheid en overtuigingen minstens zo belangrijk.

Inzicht in dit gelaagde samenspel vormt het fundament voor doelgerichte ontwikkeling. Als het aandeel en de effecten van het eigen handelen in verschillende situaties helder zijn, kan het startpunt van verandering bij het individu zelf worden gelegd.

Uitdaging is doelgericht te ontwikkelen met behoud van authenticiteit. Gedrag dat is afgestemd op je eigen behoeften en grenzen, neemt aan duidelijkheid en effectiviteit toe. Hoe authentieker, des te groter de samenhang en doelgerichtheid van het handelen. Dit vormt de basis voor verdere ontwikkeling en groei. Door te handelen vanuit eigenheid beklijven vaardigheden en competenties beter. Wanneer mensen vertrouwd zijn met hun unieke kwaliteiten kunnen ze doen waar ze goed in zijn op de juiste plek binnen de organisatie. Zo dragen ze als individu optimaal bij aan de gezamenlijke organisatiedoelen.

Organisatie ontwikkeling

Ontwikkeling van individuele medewerkers vindt altijd plaats binnen de context van de organisatie en kan niet worden losgekoppeld van de resultaten die een organisatie wil bereiken.

Lancae verdiept zich in deze doelstellingen om een brug te slaan tussen de eisen van de organisatie enerzijds en de behoeften en mogelijkheden van de medewerker anderzijds. Groei van de persoon en de organisatie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, in de zin dat de impact van ontwikkeling afhankelijk is van het ontwikkelingsklimaat.

Een positief ontwikkelingsklimaat is een omgeving waarin mensen kunnen experimenteren en leren door open met elkaar te communiceren en elkaar aan te spreken. Het delen van inzichten in een open klimaat draagt dan bij aan de flexibiliteit en het leervermogen van de organisatie. Zo daagt Lancae organisaties uit om expliciet te investeren in hun ontwikkelingspotentieel.