Counseling van medisch specialisten bij Lancae

Tegen de achtergrond van breed maatschappelijke ontwikkelingen verandert het krachtenveld in de zorg. De rol en positie van de medisch specialist verandert hierin mee en vraagt een andere set van competenties. Lancae werkt al jaren binnen deze sector en heeft de coachingsvraagstukken uiteen gezet. Geïnteresseerd in de achtergronden, vraagstukken en doelstelling? Klik dan hier voor […]

Kahneman, de 2-IKKEN van geluk

Wat is geluk? Een complex gegeven volgens Kahneman! Mensen die simpelweg gelukkig proberen te zijn, ontkennen een aantal fundamentele cognitieve vraagstukken die de geluk ervaring uitmaken. Juist wanneer we dit ontkennen, worden we er speelbal van. Het meest interessante vraagstuk is dat van het ervarende en het herinnerende Ik. Het ervarende – Ik zit meer […]

De complexiteit van het zelfbeeld

In de counseling presenteerde zich een enthousiaste persoon die zich op wonderlijke wijze afkeerde op het moment dat de zoektocht naar zijn ontevredenheid uitkwam bij hemzelf. Zelfkritisch vermogen is essentieel in de bijsturing van je eigen gedrag, niet iedereen heeft daar toegang tot.  De mythe van Narcissus (grenzeloze eigenliefde); Narcissus voelt zich groter dan zichzelf […]

  • 9a0f2d348d0f13ae026c8dbb44f09dd5

Cinematografie

Cinematografie (Jeff Wall; Stedelijk Museum Amsterdam april 2014) Vergelijkbaar met Ipsumatografie?; Ipsum is zelf en verwijst naar het zelfonderzoek van Jung;  het is een niet bestaand/ zelfgemaakt woord dat niet bestaat volgens google. Wat vormt jouw werkelijkheid? In het Stedelijk was de expositie van Jeff Wall voor mij vooral interessant omdat hij de beelden uit […]

Jung & the Self

Lancae ondersteunt de ontwikkeling van mensen ook vanuit counseling. Wat biedt het denken van Jung ons in de counseling? Ten eerste geeft het richting. Volgens Jung hebben we er baat bij wanneer we de verschillende kanten van ons ‘self” integreren tot 1 open systeem. Ik zie dit ‘integreren’ als een dialoog, het gesprek voeren met […]