LANCAE

Dit is een

Bericht

Meer Ghandi’s?

Hoogleraar (Finance and Governance) Kees Cools van de Universiteit van Tilburg
doet in zijn oratie ‘Ghandi in Governance’ (geciteerd in het NRC van zaterdag 21 juni jl.) stoere uitspraken over het persoonlijkheidsprofiel van de bankdirecteur in crisistijden. Hij concludeert hierin dat er samenhang is tussen een (of meerdere) echtscheiding en een narcistische persoonlijkheid structuur. Ook het lage sociale milieu is een risicofactor en wijst op ‘slecht’ leiderschap. Volgens Cools schuilt hierin de werkelijke oorzaak van de crisis.
Cools heeft een scheidingspercentage van 40% binnen topbankiers van ‘slechte’ (hulpbehoevende) banken tegenover 0 % bij de ‘goede’ ontdekt. Minder neemt hij in ogenschouw dat dit niet echt substantieel hoger ligt dan het percentage van bijna 35% onder ons gewone stervelingen.

Hoewel de hypothese interessant is en aansluit bij de nieuwste inzichten in de persoonlijkheidspsychologie, namelijk de aanvulling van de BIG5 met een BIG6 ‘Integriteit’ (H factor Honesty/ Humility vanuit het HEXACO-model), lijkt deze analyse wel dun!

Mee eens, meer Ghandi’s is een mooi streven van Cools maar is Ghandi’s uitspraak ‘Wees de verandering die je in de wereld wilt zien’ hier niet ook toepasselijk?

 

Liesbeth Jans
23 juni 2014

 

foto 3

 

DOELGERICHT DOOR ZELFINZICHT.

Contact

Contactformulier

Neem voor meer specifieke informatie over onze dienstverlening, projecten of klantenportefeuille contact met ons op.