LANCAE

Dit zijn...

Categorie: Ontwikkelingen

Tussentijd, chrono-stress en innerlijke tijd

Welke betekenis geven deze begrippen aan onze tijdsbeleving, doodsangst en het overstijgen van de lineaire tijd? Chronos en Kairos, 2 griekse begrippen met een wereld aan betekenis, Chronos (= personificatie voor lineaire tijd) staat voor de meetbare chronologische tijd, de beperkte portie tijd die we meekrijgen bij onze geboorte, het lot van de mens die […]

Een creatieve opdracht

Een creatieve opdracht maakt veel in je los, van een totale ‘blank’ (geen idee…) naar een wirwar aan associaties en ankerpuntjes. Dan wacht je af, hoe het zich ‘settled’, wat blijft en wat gaat en waar je opnieuw naar terug gaat. Dat opnieuw ontdekken maar net anders, als een insect dat stoeit met een kaarsvlam, […]

Assessment Duurzame Inzetbaarheid (DI)

Wanneer we de ontwikkelbaarheid van kwaliteiten en talenten in kaart brengen, begeef je je in het samenspel van persoonlijke factoren die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Vanuit onze ervaring weten we dat de impact van een factor individueel sterk verschilt. Zo kan het niveau voor de ene kandidaat belemmerend werken terwijl dat de ander juist […]

Meer Ghandi’s?

Hoogleraar (Finance and Governance) Kees Cools van de Universiteit van Tilburg doet in zijn oratie ‘Ghandi in Governance’ (geciteerd in het NRC van zaterdag 21 juni jl.) stoere uitspraken over het persoonlijkheidsprofiel van de bankdirecteur in crisistijden. Hij concludeert hierin dat er samenhang is tussen een (of meerdere) echtscheiding en een narcistische persoonlijkheid structuur. Ook […]

DOELGERICHT DOOR ZELFINZICHT.

Contact

Contactformulier

Neem voor meer specifieke informatie over onze dienstverlening, projecten of klantenportefeuille contact met ons op.