LANCAE » Loopbaanoriëntatie & -counseling Arnhem
Waar staan wij voor?

Visie


Hoe stuur je optimaal op ontwikkeling die uitgaat van de eigenheid en mogelijkheden van de medewerker en tegelijk een duidelijke bijdrage levert aan de ontwikkeling van de organisatie? Wat zijn realistische ontwikkelingsdoelen en wat kan de organisatie doen om het ontwikkelingsproces te ondersteunen? Hoe beïnvloed je het ontwikkelingsklimaat van je organisatie? Dit zijn de vragen waarop wij samen met coachees en opdrachtgevers antwoord op geven.

Lancae helpt door ontwikkelingsassessments en coaching mensen bij het vergroten en verdiepen van hun zelfinzicht en het stellen van realistische ontwikkelingsdoelen. Ons doel is om mensen te stimuleren hun eigen ontwikkeling ter hand te nemen. Dit doen wij in samenspraak met opdrachtgever en medewerker, binnen het ontwikkelingsklimaat van de organisatie. In deze context geeft Lancae richting aan loopbanen.

Lancae bestaat sinds 1993 en is sinds 2013 onderdeel van Jans Holding B.V. De adviseurs zijn arbeid- en organisatie-psychologen en zijn aangesloten bij het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP).

Individuele ontwikkeling

Zelfinzicht ligt aan de basis van elke persoonlijke ontwikkeling. Zelfinzicht is geen doel op zichzelf, maar stelt in staat bewust sturing te geven aan hun handelen.

Om te kunnen ontwikkelen is meer nodig dan alleen inzicht in vaardigheden. Zelfinzicht heeft betrekking op een complex van onderling samenhangende factoren. Naast vaardigheden zijn motivatie, persoonlijkheid en overtuigingen minstens zo belangrijk.

Inzicht in dit gelaagde samenspel vormt het fundament voor doelgerichte ontwikkeling. Als het aandeel en de effecten van het eigen handelen in verschillende situaties helder zijn, kan het startpunt van verandering bij het individu zelf worden gelegd.

Uitdaging is doelgericht te ontwikkelen met behoud van authenticiteit. Gedrag dat is afgestemd op je eigen behoeften en grenzen, neemt aan duidelijkheid en effectiviteit toe. Hoe authentieker, des te groter de samenhang en doelgerichtheid van het handelen. Dit vormt de basis voor verdere ontwikkeling en groei. Door te handelen vanuit eigenheid beklijven vaardigheden en competenties beter. Wanneer mensen vertrouwd zijn met hun unieke kwaliteiten kunnen ze doen waar ze goed in zijn op de juiste plek binnen de organisatie. Zo dragen ze als individu optimaal bij aan de gezamenlijke organisatiedoelen.

Organisatie ontwikkeling

Ontwikkeling van individuele medewerkers vindt altijd plaats binnen de context van de organisatie en kan niet worden losgekoppeld van de resultaten die een organisatie wil bereiken.

Lancae verdiept zich in deze doelstellingen om een brug te slaan tussen de eisen van de organisatie enerzijds en de behoeften en mogelijkheden van de medewerker anderzijds. Groei van de persoon en de organisatie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, in de zin dat de impact van ontwikkeling afhankelijk is van het ontwikkelingsklimaat.

Een positief ontwikkelingsklimaat is een omgeving waarin mensen kunnen experimenteren en leren door open met elkaar te communiceren en elkaar aan te spreken. Het delen van inzichten in een open klimaat draagt dan bij aan de flexibiliteit en het leervermogen van de organisatie. Zo daagt Lancae organisaties uit om expliciet te investeren in hun ontwikkelingspotentieel.

Lancae is een verbastering uit het Latijn:

 

Lancēare verb    speerwerpen, richting geven
Lancea, -ae nom f     speer, lans, richting

Wat bieden wij?

Diensten

Wie zijn wij?

Gezichten

Liesbeth Jans studeerde filosofie en arbeid- en organisatiepsychologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen en vulde haar curriculum aan met de opleiding in de Zelfkonfrontatie Methode. Ze heeft een aantal jaren gewerkt als HR -adviseur, met als aandachtsgebied Management Development, bij onder andere de Nederlandse Spoorwegen en Philips in Eindhoven.

“In 1993 ben ik met Lancae gestart vanuit de behoefte om bij te dragen aan het vertrouwen van mensen in hun eigen kunnen en de durf om zichzelf neer te zetten in de organisatie.”

Onze uitvoerende psychologen

Corry Castelein
Studeerde arbeids- en organisatiepsychologie aan de universiteit van Leiden. Werkt inmiddels meer dan twintig jaar als loopbaanadviseur en assessment- psycholoog, waarvan een groot aantal jaren bij GITP. Naast haar werk verdiepte zij zich in Psychosynthese, NLP, Haptonomie en EMDR-technieken.

Ursula Lindner
Specialiseerde zich als arbeids- en organisatiepsycholoog in assessment onderzoek en loopbaanbegeleiding. Ze heeft verschillende jaren gewerkt als selectie- en loopbaanadviseur bij SLH in Utrecht en later als partner bij Lancae. Na afronding van haar opleiding in de haptotherapie aan de academie voor Haptonomie, heeft ze sinds 2007 haar eigen haptopraktijk in Nijmegen.

Brenda van Veldhuizen
Studeerde af aan de vrije universiteit te Amsterdam bij de vakgroep Klinische Psychologie. Ze werkt als assessmentpsycholoog/ consultant voor verschillende opdrachtgevers in de zakelijke dienstverlening en is gelieerd aan een organisatie die zich richt op gezondheidsmanage-ment.

DOELGERICHT DOOR ZELFINZICHT.

Waar houden wij ons mee bezig?

Actueel

Lancae participeert bij het crisisprogramma ‘’NL Leert Door’’

NL Leert Door is een aanvulling op het tweede noodpakket van de overheid waarmee werkenden en werkzoekenden kosteloos ontwikkeladviezen kunnen ontvangen. Lancae steunt dit initiatief door ontwikkeltrajecten aan te bieden gericht op de zorgsector. Lancae heeft jarenlange ervaring in het afnemen van assessments bij mensen die een vervolgstap willen zetten en interesse hebben in masteropleidingen […]

Oer-emoties, een nieuwe kijk op emoties als aansturing van gedrag

De in 2017 overleden neuropsycholoog Jaak Panksepp onderscheidde in zijn baanbrekend hersenonderzoek zeven emotiesystemen namelijk Zoek, Spel, Lust, Zorg, Paniek/Verdriet, Angst en Woede. Het idee dat we emotiesystemen hebben, is nog heel nieuw. Het uitgangspunt is dat onze neurotransmitters-gemixt worden door een soort mengpaneel en boodschappen in de hersenen geleiden, waarbij sommige of een enkele […]

Upgraders in Art Jaarexpositie 2018

    Ook  dit jaar is de opleiding Upgraders van Artez weer uitgemond in een eindexpositie.                                                                                […]

Beroepenoriëntatie en studiekeuze?

Ben je scholier en je aan het oriënteren op een studie? Vind je veel leuk of vraag je je af of dat wat je leuk vindt echt bij je past? Ben je student en vraag je je af of je wel de juiste studie hebt gekozen? Dan kan het helpen om een beroepenoriëntatie bij Lancae […]

In[frame] Pilot 11 mei 2017

11 mei jl. is een nieuw programma, In[frame], gestart op het gebied van ontwikkeling van creatieve competenties als improvisatie, spelvermogen, zelfvertoon, toewijding. Samen met Kiki Groot, Jimmy Deegens, Marco van Geffen is de eerste In[frame] pilot groep gedraaid. Vanuit mijn eigen inspiratie: ‘Al jaren heb ik een sterke drang om me in de wereld van […]

Mindset Matters

    De hersenen zijn een spier en hoe meer ze worden gebruikt, hoe slimmer ze worden. Elke keer als je wat nieuws leert vormen je hersenen nieuwe connecties en na verloop van tijd zal je slimmer worden. Je mindset is hierbij belangrijk[1]. Volgens de Amerikaanse psychologe Carol Dweck is de mindset van een persoon […]

Ons kantoor aan de Eusebiusbuitensingel te Arnhem.

Contact

Contactformulier

Neem voor meer specifieke informatie over onze dienstverlening, projecten of klantenportefeuille contact met ons op.