Waar staan wij voor?

Visie

Lancae helpt door ontwikkelingsassessments en counseling mensen bij het vergroten en verdiepen van hun zelfinzicht en het stellen van realistische ontwikkelingsdoelen. Lancae bestaat sinds 1993 en is sinds 2013 onderdeel van Jans Holding B.V. De adviseurs zijn arbeid- en organisatie-psychologen en aangesloten bij het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP).

Ons doel is om mensen in beweging te krijgen en hen te stimuleren hun eigen ontwikkeling ter hand te nemen. Dit doen wij in samenspraak met opdrachtgever en cliënt, binnen het ontwikkelingsklimaat van de organisatie. In deze context geeft Lancae richting aan loopbanen.

Hoe stuur je optimaal op ontwikkeling die uitgaat van de eigenheid en mogelijkheden van de cliënt en tegelijk een duidelijke bijdrage levert aan de prestatie van de organisatie? Wat zijn realistische ontwikkelingsdoelen voor de cliënt en welke voorwaarden kan, of moet de organisatie invullen om het ontwikkelingsproces te ondersteunen? Hoe beïnvloed je het ontwikkelingsklimaat van je organisatie? Dit zijn de vragen waarop wij samen met cliënten en opdrachtgevers antwoord geven.

Individuele ontwikkeling

Zelfinzicht ligt aan de basis van elke persoonlijke ontwikkeling. Zelfinzicht is geen doel op zichzelf, maar stelt cliënten in staat bewust sturing te geven aan hun handelen.

Om te kunnen ontwikkelen is meer nodig dan alleen inzicht in vaardigheden. Zelfinzicht heeft betrekking op een complex van onderling samenhangende factoren. Naast vaardigheden zijn motivatie, persoonlijkheid en overtuigingen minstens zo belangrijk.

Inzicht in dit gelaagde samenspel vormt het fundament voor doelgerichte ontwikkeling. Als het aandeel en de effecten van het eigen handelen in verschillende situaties helder zijn, kan het startpunt van verandering bij het individu zelf worden gelegd.

Uitdaging is doelgericht te ontwikkelen met behoud van authenticiteit. Gedrag dat is afgestemd op de eigen behoeften en grenzen van de cliënt, neemt aan duidelijkheid en effectiviteit toe. Hoe authentieker, des te groter de samenhang en doelgerichtheid van het handelen. Dit vormt de basis voor verdere ontwikkeling en groei. Door te handelen vanuit eigenheid beklijven nieuw aangeleerde kennis, vaardigheden en competenties beter. Wanneer mensen vertrouwd zijn met hun unieke kwaliteiten kunnen ze doen waar ze goed in zijn op de juiste plek binnen de organisatie. Zo dragen ze als individu optimaal bij aan de gezamenlijke organisatiedoelen.

Organisatie ontwikkeling

Ontwikkeling van individuele medewerkers vindt altijd plaats binnen de context van de organisatie en kan niet worden losgekoppeld van de resultaten die een organisatie wil bereiken.

Lancae verdiept zich in deze doelstellingen om een brug te slaan tussen de eisen van de organisatie enerzijds en de behoeften en mogelijkheden van de cliënt anderzijds. Groei van de persoon en de organisatie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, in de zin dat de impact van ontwikkeling afhankelijk is van het ontwikkelingsklimaat.

Een positief ontwikkelingsklimaat is een omgeving waarin mensen kunnen experimenteren en leren door open met elkaar te communiceren en elkaar aan te spreken. Het delen van inzichten in een open klimaat draagt dan bij aan de flexibiliteit en het leervermogen van de organisatie. Zo daagt Lancae organisaties uit om expliciet te investeren in hun ontwikkelingspotentieel.

Lancae is een verbastering uit het Latijn:

 

Lancēare verb    speerwerpen, richting geven
Lancea, -ae nom f     speer, lans, richting

Wat bieden wij?

Diensten

Wie zijn wij?

Gezichten

Liesbeth Jans studeerde filosofie en arbeid- en organisatiepsychologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen en vulde haar curriculum aan met de opleiding in de Zelfkonfrontatie Methode. Ze heeft een aantal jaren gewerkt als HR -adviseur, met als aandachtsgebied Management Development, bij onder andere de Nederlandse Spoorwegen en Philips in Eindhoven.

“In 1993 ben ik met Lancae gestart vanuit de behoefte om bij te dragen aan het vertrouwen van mensen in hun eigen kunnen en de durf om zichzelf neer te zetten in de organisatie.”

Onze uitvoerende psychologen

Corry Castelein
Studeerde arbeids- en organisatiepsychologie aan de universiteit van Leiden. Werkt inmiddels meer dan twintig jaar als loopbaanadviseur en assessment- psycholoog, waarvan een groot aantal jaren bij GITP. Naast haar werk verdiepte zij zich in Psychosynthese, NLP, Haptonomie en EMDR-technieken.

Ursula Lindner
Specialiseerde zich als arbeids- en organisatiepsycholoog in assessment onderzoek en loopbaanbegeleiding. Ze heeft verschillende jaren gewerkt als selectie- en loopbaanadviseur bij SLH in Utrecht en later als partner bij Lancae. Na afronding van haar opleiding in de haptotherapie aan de academie voor Haptonomie, heeft ze sinds 2007 haar eigen haptopraktijk in Nijmegen.

Brenda van Veldhuizen
Studeerde af aan de vrije universiteit te Amsterdam bij de vakgroep Klinische Psychologie. Ze werkt als assessmentpsycholoog/ consultant voor verschillende opdrachtgevers in de zakelijke dienstverlening en is gelieerd aan een organisatie die zich richt op gezondheidsmanage-ment.

DOELGERICHT DOOR ZELFINZICHT.

Waar houden wij ons mee bezig?

Actueel

Upgraders In Art

Mijn eerste jaar Upgraders in Art opleiding zit erop. Het was enerverend. Naast de emotionele rollercoaster van ik kan het niet, naar; ik ben er blij mee, heeft het me echt een verrijking geboden in mijn eigen ontwikkeling en dat wat ik naar buiten wil brengen. Je zou het ‘identiteitsontwikkeling’ kunnen noemen. Mijn bijdrage (kleine […]

The big 5: Regels uit de zorgsector

In hun betoog stellen Wiersinga en Levi (NRC, 9 januari 2016) dat het bedrijfsleven kan leren van de gezondheidszorg. Zij vragen zich af of andere bedrijfstakken wel als voorbeeld kunnen dienen voor de gezondheidszorg, aangezien er weinig bewijs is dat de ideeën uit andere sectoren duurzaam vernieuwend en zinvolle verbeteringen in kwaliteit, patiëntservice, veiligheid of […]

Dagdromen kun je gebruiken om de realiteit te koppelen aan je verlangens, dromen of ideeën en deze in een bewuste staat vorm te geven.

Oefening ‘Daydreaming’: Zet 5 keer per dag je stopwatch op je mobiele telefoon aan, stop je gedachtestroom en open 5 minuten je eigen fantasie wereld Schrijf een kernwoord uit deze 5 minutenwereld op en lees die bij je volgende sessie om van daaruit door te dromen.                   […]

Wanneer je je afvraagt wat je met creativiteit en dagdromen kunt in je dagelijkse werk en routines? Lees verder!

Freud on Creative Writing and Daydreaming The first single-volume work to capture Freud’s ideas as scientist, humanist, physician, and philosopher. In het werk van Sigmund Freud gaat hij in op deze vraag. Om te begrijpen hoe dagdromen ons dichter bij onze creativiteit brengt, gaat hij terug naar hoe we als kind de wereld als een […]

Vakantie Periode

Van 10 augustus tot 28 augustus is Liesbeth Jans afwezig. In deze periode zijn wij wel bereikbaar per mail en zullen wij proberen uw bericht zo snel mogelijk te beantwoorden. De instroomassessments en capaciteiten onderzoeken voor de Master Advanced Nursing Practioner en de Master Physician Assistant gaan nog door tot eind augustus. In deze periode […]

Stop-Denk-Doen

‘De theorie van Stephen Covey en Getting-Things-Done werken niet’. Dat is de strekking van het boek ‘Stop, Denk, Doe’. Auteur Max Wildschut rekent af met productiviteitsgoeroes. De basis van beide cognitieve systemen is overzicht creëren, plannen, uitvoeren en evalueren. “Dat houden we een tijdje vol”, zegt Wildschut, “en dan gaat het toch weer mis”. “We […]

Tussentijd, chrono-stress en innerlijke tijd

Welke betekenis geven deze begrippen aan onze tijdsbeleving, doodsangst en het overstijgen van de lineaire tijd? Chronos en Kairos, 2 griekse begrippen met een wereld aan betekenis, Chronos (= personificatie voor lineaire tijd) staat voor de meetbare chronologische tijd, de beperkte portie tijd die we meekrijgen bij onze geboorte, het lot van de mens die […]

What do we see?

We don’t see things as they are, we see them as we are ! Hoe mooi kun je uitdrukken dat het registreren en selecteren van informatie sterk afhankelijk is van het individuele raster van onze ervaringen? Niet voor niets behoeft het observeren van gedrag training en bewustzijn ontwikkeling.

Ons kantoor aan de Eusebiusbuitensingel te Arnhem.

Contact

Contactformulier

Neem voor meer specifieke informatie over onze dienstverlening, projecten of klantenportefeuille contact met ons op.

COVID-19
Vooralsnog gaan onze activiteiten gewoon door. We houden de RIVM Corona richtlijnen nauwlettend in de gaten en nemen zo snel mogelijk contact met u op wanneer wij genoodzaakt zijn onze planning te herzien. We vragen alle bezoekers een mondkapje binnen handbereik te hebben en zoveel mogelijk te dragen wanneer zij zich verplaatsen binnen ons kantoor om ten aller tijde de 1,5 meter afstand te kunnen handhaven.
X