Waar staan wij voor?

Visie


Hoe stuur je optimaal op ontwikkeling die uitgaat van de eigenheid en mogelijkheden van de medewerker en tegelijk een duidelijke bijdrage levert aan de ontwikkeling van de organisatie? Wat zijn realistische ontwikkelingsdoelen en wat kan de organisatie doen om het ontwikkelingsproces te ondersteunen? Hoe beïnvloed je het ontwikkelingsklimaat van je organisatie? Dit zijn de vragen waarop wij samen met coachees en opdrachtgevers antwoord op geven.

Lancae helpt door ontwikkelingsassessments en coaching mensen bij het vergroten en verdiepen van hun zelfinzicht en het stellen van realistische ontwikkelingsdoelen. Ons doel is om mensen te stimuleren hun eigen ontwikkeling ter hand te nemen. Dit doen wij in samenspraak met opdrachtgever en medewerker, binnen het ontwikkelingsklimaat van de organisatie. In deze context geeft Lancae richting aan loopbanen.

Lancae bestaat sinds 1993 en is sinds 2013 onderdeel van Jans Holding B.V. De adviseurs zijn arbeid- en organisatie-psychologen en zijn aangesloten bij het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP).

Individuele ontwikkeling

Zelfinzicht ligt aan de basis van elke persoonlijke ontwikkeling. Zelfinzicht is geen doel op zichzelf, maar stelt in staat bewust sturing te geven aan hun handelen.

Om te kunnen ontwikkelen is meer nodig dan alleen inzicht in vaardigheden. Zelfinzicht heeft betrekking op een complex van onderling samenhangende factoren. Naast vaardigheden zijn motivatie, persoonlijkheid en overtuigingen minstens zo belangrijk.

Inzicht in dit gelaagde samenspel vormt het fundament voor doelgerichte ontwikkeling. Als het aandeel en de effecten van het eigen handelen in verschillende situaties helder zijn, kan het startpunt van verandering bij het individu zelf worden gelegd.

Uitdaging is doelgericht te ontwikkelen met behoud van authenticiteit. Gedrag dat is afgestemd op je eigen behoeften en grenzen, neemt aan duidelijkheid en effectiviteit toe. Hoe authentieker, des te groter de samenhang en doelgerichtheid van het handelen. Dit vormt de basis voor verdere ontwikkeling en groei. Door te handelen vanuit eigenheid beklijven vaardigheden en competenties beter. Wanneer mensen vertrouwd zijn met hun unieke kwaliteiten kunnen ze doen waar ze goed in zijn op de juiste plek binnen de organisatie. Zo dragen ze als individu optimaal bij aan de gezamenlijke organisatiedoelen.

Organisatie ontwikkeling

Ontwikkeling van individuele medewerkers vindt altijd plaats binnen de context van de organisatie en kan niet worden losgekoppeld van de resultaten die een organisatie wil bereiken.

Lancae verdiept zich in deze doelstellingen om een brug te slaan tussen de eisen van de organisatie enerzijds en de behoeften en mogelijkheden van de medewerker anderzijds. Groei van de persoon en de organisatie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, in de zin dat de impact van ontwikkeling afhankelijk is van het ontwikkelingsklimaat.

Een positief ontwikkelingsklimaat is een omgeving waarin mensen kunnen experimenteren en leren door open met elkaar te communiceren en elkaar aan te spreken. Het delen van inzichten in een open klimaat draagt dan bij aan de flexibiliteit en het leervermogen van de organisatie. Zo daagt Lancae organisaties uit om expliciet te investeren in hun ontwikkelingspotentieel.

Lancae is een verbastering uit het Latijn:

 

Lancēare verb    speerwerpen, richting geven
Lancea, -ae nom f     speer, lans, richting

Wat bieden wij?

Diensten

Lancae ondersteunt mensen bij het vergroten van hun zelfinzicht en het verhelderen van hun motivatie en ontwikkelingsbehoeften. Soms is een ontwikkelingsassessment de eerste stap, die biedt concrete aangrijpingspunten voor ontwikkeling. Soms heeft iemand voldoende aan een gerichte vaardigheidstraining (Development Center, zie coaching). Soms is met coaching eerst een dieper inzicht nodig in eigen gedragspatronen en de mechanismen die het gedrag aansturen. Ons aanbod is erop gericht mensen in staat te stellen het zelfinzicht te vergroten en de regie te nemen in hun eigen ontwikkeling. 

Direct aanmelden

Assessment
Het beoordelen van persoonlijke kwaliteiten om mensen in hun kracht aan te spreken.   Meer…

 

Coaching
Het zodanig vergroten van het zelfinzicht om vanuit eigen regie gedrag en ontwikkeling te sturen.   Meer…

 

Development Center
Het development center is een ontwikkeltool waarbij coaching en reflectie wordt omgezet in persoonlijke training. Meer…
Teamontwikkeling
Om vanuit onderling vertrouwen te bouwen aan een open leerklimaat.   Meer…

 

Mediation
Het onderzoeken en benoemen van de gezamenlijke belangen om tot onderling begrip te komen.   Meer…

 

inframe
Naast coaching bieden wij workshops waar je op zoek gaat naar de eigen authentieke stijl door creatieve verdieping   Meer…
Wie zijn wij?

Gezichten

Liesbeth Jans studeerde Filosofie en Arbeid- en Organisatiepsychologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen en vulde haar curriculum aan met een systemische scholing, onder andere met Systemisch werken bij Phoenix. Ze heeft een aantal jaren gewerkt als HR -adviseur, met als aandachtsgebied Management Development, bij onder andere de Nederlandse Spoorwegen en Philips in Eindhoven. Sinds 2020 is zij als initiatiefnemer verbonden aan in[frame] (inframe.nl) en houdt ze zich bezig met persoonlijke ontwikkeling vanuit creativiteit.

“In 1993 ben ik met Lancae gestart vanuit de behoefte om bij te dragen aan het vertrouwen van mensen in hun eigen kunnen en de durf om zichzelf neer te zetten in de organisatie.”

Onze uitvoerende psychologen

Corry Castelein
Studeerde arbeids- en organisatiepsychologie aan de universiteit van Leiden. Werkt inmiddels meer dan twintig jaar als loopbaanadviseur en assessment- psycholoog, waarvan een groot aantal jaren bij GITP. Naast haar werk verdiepte zij zich in Psychosynthese, NLP, Haptonomie en EMDR-technieken.

Ursula Lindner
Specialiseerde zich als arbeids- en organisatiepsycholoog in assessment onderzoek en loopbaanbegeleiding. Ze heeft verschillende jaren gewerkt als selectie- en loopbaanadviseur bij SLH in Utrecht en later als partner bij Lancae. Na afronding van haar opleiding in de haptotherapie aan de academie voor Haptonomie, heeft ze sinds 2007 haar eigen haptopraktijk in Nijmegen.

Brenda van Veldhuizen
Studeerde af aan de vrije universiteit te Amsterdam bij de vakgroep Klinische Psychologie. Ze werkt als assessmentpsycholoog/ consultant voor verschillende opdrachtgevers in de zakelijke dienstverlening en is gelieerd aan een organisatie die zich richt op gezondheidsmanage-ment.

DOELGERICHT DOOR ZELFINZICHT.

Waar houden wij ons mee bezig?

Actueel

Beroepenoriëntatie en studiekeuze?

Ben je scholier en je aan het oriënteren op een studie? Vind je veel leuk of vraag je je af of dat wat je leuk vindt echt bij je past? Ben je student en vraag je je af of je wel de juiste studie hebt gekozen? Dan kan het helpen om een beroepenoriëntatie bij...

In[frame] Pilot 11 mei 2017

11 mei jl. is een nieuw programma, In[frame], gestart op het gebied van ontwikkeling van creatieve competenties als improvisatie, spelvermogen, zelfvertoon, toewijding. Samen met Kiki Groot, Jimmy Deegens, Marco van Geffen is de eerste In[frame] pilot groep ge...

Mindset Matters

    De hersenen zijn een spier en hoe meer ze worden gebruikt, hoe slimmer ze worden. Elke keer als je wat nieuws leert vormen je hersenen nieuwe connecties en na verloop van tijd zal je slimmer worden. Je mindset is hierbij belangrijk[1]. Volgens de...

Welkom op onze blog

In deze blog wil ik jullie graag meenemen in de wereld van Lancae vanuit het blikveld van diens eigenaar, Ik Liesbeth Jans, in dit geval. Vanuit mijn professionele bril als psycholoog en ondernemer bekijk ik de wereld en ontmoet hierin mensen, grote denkers, maatschappelijke ontwikkelingen en nieuwe fenomenen. Puur vanuit mezelf.

Het is de selectie van onderwerpen en dat wat het mij heeft opgeleverd aan inzicht, wat het interessant zou kunnen maken voor de lezer, die geinteresseerd is in mijn professionele visie.

De blog wordt ingedeeld in (I) professionele onderwerpen over counseling en ontwikkeling maar ook in topics die mij als (II) ondernemer en maatschappelijke schakel hebben bereikt. Daarnaast bevat deze blog nieuwsberichten aangaande Lancae. Alle categorieën vindt u hieronder. Hiernaast zijn enkel nieuwsberichten weergeven, alle blogposts vindt u hieronder.

Lancae post ook op Facebook en LinkedIn, like en volg ons daar!

Ons kantoor aan de Eusebiusbuitensingel te Arnhem.

Contact

Contactformulier

Neem voor meer specifieke informatie over onze dienstverlening, projecten of klantenportefeuille contact met ons op.

Contactgegevens
Routebeschrijving

Klik hier voor een routebeschrijving of hier om direct uw reis te plannen via Google maps.

Aanmeldformulier

In plaats van nevenstaand contactformulier te gebruiken, kunt u zich ook direct aanmelden voor een assessment via ons aanmeldformulier.